Esmée van Doorn is adviseur bij NCOD Juridische Zaken & Omgevingsrecht. Lees hieronder het verhaal over haar werkzaamheden en ervaringen.

Wat doe je bij NCOD Juridische Zaken & Omgevingsrecht?

Ik ben bestuursrechtjurist en doe opdrachten op het gebied van het omgevingsrecht. De laatste jaren heb ik bij verschillende gemeenten en omgevingsdiensten gewerkt, voornamelijk in de juridische handhaving. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat je niet mag bouwen zonder in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning. Indien blijkt (door een controle van een toezichthouder of door een klacht / verzoek om handhaving van een buurman) dat wel is gebouwd zonder vergunning, kom ik in actie. Ik schrijf de overtreder aan en stel bijvoorbeeld een last onder dwangsom op. Een last onder dwangsom is een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Hiertegen kan de overtreder in bezwaar en beroep gaan. Indien dat gebeurt, mag ik het college vertegenwoordigen bij de bezwarencommissie en de rechtbank. 

'Detachering geeft me enorm veel vrijheid. Ik kom op veel verschillende locaties en ik ontmoet steeds nieuwe, interessante mensen.'

Een dag uit het leven van...
Bij een gemeente of omgevingsdienst draai ik mee in het team, net als de andere (vaste) medewerkers. Dit betekent dat ik soms iemand vervang die is uitgevallen. Andere keren help ik achterstanden wegwerken, omdat het druk is en tijdelijk extra handen nodig zijn. Vaak blijf ik in afwachting van een nieuwe vaste collega. Op een dag doe ik dus werkzaamheden die mijn vaste collega’s ook doen. Ik doe bijvoorbeeld bureauwerk, zoals overtredingen bepalen, brieven schrijven naar overtreders, verweerschriften schrijven voor de bezwarencommissie of zittingen bij de rechtbank voorbereiden. Daarnaast heb ik ook vaak overleg: met de toezichthouder het plan van aanpak afstemmen, met de portefeuillehouder (wethouder of burgemeester) de politieke aspecten van een zaak bespreken, gesprekken voeren met overtreders en klagers, etc. Al met al zijn mijn dagen dus behoorlijk dynamisch. 

Waarom ben je dit werk gaan doen?

Vrij snel na mijn studie wist ik dat ik de detachering in wilde. Destijds met de reden dat ik dan snel veel ervaring zou opdoen. Inmiddels heb ik die ervaring opgedaan, maar vind ik het nog steeds heerlijk om gedetacheerd te zijn. Ik kijk met een objectieve blik naar de organisatie waar ik tijdelijk voor werk. Detachering geeft me enorm veel vrijheid. Ik kom op veel verschillende locaties en ik ontmoet steeds nieuwe, interessante mensen. Opdrachten duren vaak meerdere maanden, soms zelf jaren. Het leuke is dat ik mij gedurende mijn opdracht echt onderdeel voel van het team en een band opbouw met mijn collega’s. Ik leer op deze manier veel nieuwe mensen kennen, wat mij energie geeft. Na afloop van de opdracht probeer ik deze contacten te onderhouden. Ik ga nog regelmatig lunchen of koffiedrinken met oud collega’s. Zo waren op onze bruiloft in Roemenië meerdere ex-collega’s aanwezig, heel leuk! 

Wat is het leukste wat je afgelopen tijd meegemaakt hebt?

NCOD wil graag jonge medewerkers voor langere tijd aan zich binden. De vakgroepleiders hebben daarvoor meerdere jong professionals uit verschillende vakgroepen gevraagd om tijdens een vakgroepleidersoverleg te komen vertellen wat wij belangrijk vinden in een werkgever. Ik was één van de jong professionals die tijdens deze gesprekken aanschoof. Ik vind het geweldig om te zien dat iedereen die voor NCOD werkt op waarde wordt geschat en dat er naar iedereen wordt geluisterd. Niet alleen de senioren, maar ook de junioren die net aan hun carrière beginnen.  

'Ik vind het geweldig om te zien dat iedereen die voor NCOD werkt op waarde wordt geschat en dat er naar iedereen wordt geluisterd.'


Waarom werk je voor NCOD?

NCOD is een bedrijf waar veel jonge mensen werken. Er heerst geen hiërarchische, maar een informele sfeer. Naar iedereen wordt geluisterd, ook naar de collega’s die net zijn afgestudeerd. Ondanks dat iedereen in onze vakgroep op verschillende opdrachten door heel het land zit, voelt het tijdens een gezamenlijke NCOD-bijeenkomst als thuiskomen. Het is toch een soort van werkfamilie, de vakgroep JZO.

Net als Esmée bij ons komen werken? Bekijk de vacatures van NCOD Juridische Zaken & Omgevingsrecht >