Sociaal Domein


Mens centraal, kwaliteit voorop

Over Interwerk


Interwerk bestaat uit toonaangevende specialisten die gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante inkomensvoorzieningen, minimavoorzieningen, re-integratie, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Dit vraagt om een grote diversiteit aan adviseurs. Denk aan projectleiders, interim-managers, beleidsadviseurs, juridisch medewerkers, klantmanagers en medewerkers van een sociaal team/wijkteam. Ons werkgebied is het sociaal domein.

Vacatures


Collega aan het woord


Adviseur Lennart Amersfoort: "De combinatie van veelzijdige opdrachten en de gezellige club met collega’s maakt het werk leuk. Bij Interwerk kom ik alleen maar mensen tegen met een passie voor het vak."

Lees hoe een gemiddelde werkdag van Lennart eruit ziet >