Mark Arts werkt als adviseur bij NCOD HRM. Hieronder lees je zijn verhaal over werken bij NCOD.

Wat doe je bij NCOD HRM?

Binnen NCOD HRM werk ik als adviseur HR. Hier krijg ik de kans om met een HR-bril binnen diverse organisaties mee te denken over organisatievraagstukken. Van arbeidsmarktcommunicatie tot exit beleid, van aantrekkelijk HR-beleid tot werken met zelforganiserende teams. Mijn werk bestaat grotendeels uit het adviseren van directie en medewerkers, dat gebeurt in individueel gesprekken en in overleggen met teams.  

'Organisatievraagstukken van arbeidsmarktcommunicatie tot exit beleid, van aantrekkelijk HR-beleid tot werken met zelforganiserende teams.'


Een dag uit het leven van...

Ik sta vroeg op om voor de files op mijn werkplek te zijn. Op deze manier kan ik de eerste 1,5 uur besteden aan mails en mijn to do list. Denk aan zaken over arbeidsvoorwaarden (contracten, kleine nasleep WNRA), indeling van functies, arbeidsmarktcommunicatie, het digitaliseren van HR-processen en vitaliteit.

Na 1,5 uur heb ik een bila met collega’s van team financieel advies om de formatie en bezetting door te spreken. We bespreken de meest actuele ontwikkelingen en doen een prognose voor de aankomende periode. Dit vormt de basis voor het advies voor de directie. Om 9.00 uur spreken we de gemeentesecretaris om de voortgang van ons team te bespreken en kort stil te staan bij de organisatieontwikkeling. Aansluitend heb ik een afspraak met een aantal collega’s uit team Veiligheid over de ontwikkelingen omtrent de BOA’s met als kernvraag: hoe zorgen we ervoor dat we deze collega’s binden aan de organisatie? Van de BOA’s ga ik over op een heel ander thema: gesprekkencyclus/teamevaluatie. Samen met een HR-collega bereiden we een derde bijeenkomst voor over het goede gesprek. Na een korte lunch spreek ik met een van de directeuren. Dit betreft een terugkomend overleg waarbij we allerlei HR-thema’s bespreken, in dit geval in relatie tot het Sociaal Domein. Aansluitend zoeken we de ruimte op waar het directieteam bijeenkomt. Dit keer spreken we over het functiehuis. Mijn laatste overleg van de dag doe ik samen met een andere HR-collega en gaat over een verzuimcasus. Met een drietal andere collega’s bepalen we welke koers we gaan varen in dit dossier.

Ik duik nog even achter mijn computer om een aantal mails af te handelen en belangrijke nummers op te slaan, zodat ik op de terugweg een aantal telefoongesprekken vanuit de auto kan doen. Op die manier kan ik mezelf in de auto nuttig maken en voor de filedrukte mijn weg huiswaarts vinden.

Waarom ben je dit werk gaan doen?

De belangrijkste reden is: projectmatig kunnen werken. Ik vind het heerlijk om mijn werk zo af te kunnen bakenen en verwachtingen scherp te krijgen. Een kop en een staart: het begin is helder en het resultaat kan concreet worden gemaakt in de tijd. Voor mij werkt dat goed. Daarnaast ben ik enorm nieuwsgierig hoe organisaties werken. In deze constructie krijg ik de kans om in heel veel keukens te mogen kijken. Ik vind het verrijkend om zoveel te mogen zien, zoveel mensen te kunnen ontmoeten en daarvan te leren.

Wat is het leukste dat je de afgelopen tijd meegemaakt hebt?
Meedenken en adviseren over de betekenis van zelforganiserend werken in een gemeente vind ik heel erg leuk. Het vraagt om anders te denken. Traditionele gedachten loslaten, vasthouden aan de uitganspunten (bijvoorbeeld uitgaan van vertrouwen) en je creativiteit gebruiken om HR-oplossingen te bedenken die werken voor de organisatie.

'Als medewerker krijg je enorm veel ruimte en verantwoordelijkheid om je werk in een andere organisatie professioneel uit te voeren.'


Waarom werk je voor NCOD?
Bij NCOD draait het om goed werk. Als medewerker krijg je enorm veel ruimte en verantwoordelijkheid om je werk in een andere organisatie professioneel uit te voeren. Op basis van mijn ervaring autonoom kunnen werken en terug kunnen vallen op een top team intern NCOD is erg waardevol. NCOD is daarnaast naar mijn idee niet bezig met groei als primaire doelstelling. De omvang van NCOD en het DNA (werken op basis van vertrouwen, zelfstandigheid, professioneel en leuk samenwerken) van NCOD spreken me erg aan.


Net als Mark bij ons komen werken? Bekijk de vacatures bij NCOD HRM >