Tom Scholten is adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij NCOD. Momenteel ondersteunt hij de gemeente Oost Gelre als projectleider energietransitie. Hij vertelt over zijn werk.
 

Wat houd jouw werk in?  

“Als adviseur ruimtelijke ontwikkeling richt ik me vooral op duurzaamheidsvraagstukken in de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan energietransitie, energiearmoede, klimaatadaptatie en deze opgaven in relatie met de Omgevingswet.

Ik zit nu bij de gemeente Oost Gelre en daar richt ik mij als projectleider voornamelijk op de regionale energiestrategie en de aanpak van energiearmoede.  De regionale energiestrategie (RES) is de uitvoering van een afspraak uit het Klimaatakkoord om als decentrale overheden een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie door het opwekken van hernieuwbare energie op land en het benutten van duurzame warmtebronnen

Namens Oost Gelre neem ik als vertegenwoordiger deel aan de ambtelijke stuurgroep van de regionale energiestrategie van de Achterhoek. Ook zorg ik voor de verbinding tussen de regionale samenwerking en lokale uitvoering van de energietransitie. Bijvoorbeeld door het betrekken van inwoners bij de opgave, adviseren van mijn bestuurder over de te volgen strategie, en het samenwerken met collega’s op de regio en de gemeente met elkaar te verbinden.

Voor de aanpak van de energiearmoede ben ik projectleider voor de besteding van de middelen die we hebben ontvangen van het Rijk. Mijn taak is ervoor te zorgen dat deze middelen worden besteed aan projecten die leiden tot het tegengaan van energiearmoede bij huishoudens met een laag besteedbaar inkomen. Hiervoor hebben we in afstemming met het energieloket en de andere gemeenten in de Achterhoek een eigen aanpak ontwikkeld.”
 

Hoe ziet je werkdag er ongeveer uit? 

“Ik ben veel met mensen in gesprek. Ik hou me bezig met afstemmen met collega’s van het sociaal domein over de voortgang van de aanpak energiearmoede. Heb regionaal overleg over de vervolgenstappen van de RES en voorbereiding van bestuurlijk overleg door de annotatie met de wethouder af te stemmen. Ik bel met het energieloket over de structurele aanpak van energiearmoede op de lange termijn en hou me bezig met het opstellen van een raadsvoorstel om tot een regionale doelstelling voor de energietransitie te komen. Verder denk ik met collega’s van NCOD na over hoe we toekomstige duurzaamheidsopdrachten voor onze klanten nog beter kunnen uitvoeren.”
 

Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt bij je huidige opdracht? 

“Wat ik tot nog toe het leukste vind is samen met collega’s van het sociaal domein te komen tot een aanpak van energiearmoede waarin we zoveel mogelijk huishoudens proberen te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het is een kunst om het zo laagdrempelig mogelijk te maken om aan te sluiten bij de doelgroep en niet alles zelf vooraf uit te denken. Ook leuk vind ik het om binnen de gemeente en met partners in de uitvoering alle verschillende expertises en kennis bij elkaar te brengen binnen het beschikbare budget en planning.”
 

Waarom ben je dit werk gaan doen? 

“Ik hou van de afwisseling van het werken voor verschillende opdrachtgevers. In elke opdracht leer ik weer iets nieuws. Ook vind ik het fijn om impact te hebben op de actuele duurzaamheidsvraagstukken in de fysieke leefomgeving. Het gaat voor mij niet alleen om bedenken van oplossingen, maar ook daadwerkelijk om het bereiken van resultaten voor het realiseren van duurzaamheidsambities.”
 

"Ik vind het fijn om impact te hebben op de actuele duurzaamheidsvraagstukken in de fysieke leefomgeving."


 

Wat zijn volgens jou de beste dingen aan werken bij NCOD? 

“NCOD is een fijne club van maatschappelijk betrokken collega’s die hard werken om de publieke sector te helpen bij het realiseren van doelstellingen en het uitvoeren van opgaven. We doen betekenisvol werk in het publieke domein en helpen onze klanten graag.

Je hebt veel verantwoordelijkheid en vrijheid om zelfstandig invulling te geven aan de uitvoering van je opdracht. Hoewel iedereen op zijn of haar eigen opdracht zit, zijn collega’s altijd bereid om te sparren als je er zelf even niet uitkomt of wanneer je op zoek bent naar nieuwe ideeën. De combinatie van adviseren en detachering spreekt mij aan, je kunt direct impact hebben en resultaten bereiken.”

 

Wil jij net als Tom bij NCOD werken in betekenisvolle opdrachten aan maatschappelijke vraagstukken? Bekijk de vacatures van NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling >

Of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking met:

Bart Teunissen

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

 

Nicole Ploeger

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

06 82 16 75 73