Omgevingsmanagement


Kansen grijpen in de fysieke leefomgeving

Over NCOD Omgevingsmanagement


De Omgevingswet is een multidisciplinaire opgave. NCOD Omgevingsmanagement brengt vakdisciplines bij elkaar, binnen en tussen organisaties. Met onze generalistisch blik houden we het overzicht en adviseren we over een doeltreffende aanpak. We werken pragmatisch: we stellen concrete projectplannen en roadmaps op met betrokken medewerkers en bewaken de voortgang. NCOD Omgevingsmanagement begeleidt, adviseert en ondersteunt gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincies.

Collega's aan het woord

Collega aan het woord: Hans Pouwels

Hans Pouwels werkt vanuit NCOD als adviseur Omgevingsmanagement aan verschillende opdrachten rondom de nieuwe Omgevingswet. Hij vertelt over zijn werk.

"In de verduurzamingsopgave die Nederland te wachten staat, zie ik instituties als de aanjagers van innovatie."

Lees het interview met Hans > 

Collega aan het woord: Roelf Brinkman


Adviseur Roelf : "Hoewel de Omgevingswet overwegend als 'gedoe' ervaren wordt, zie ik het vooral als een ontwikkeling die het openbaar bestuur veel kansen biedt."

Lees het hele verhaal van adviseur Roelf >