Wat doe je bij NCOD HRM?

In maart 2012 ben ik, na mijn universitaire studie Human Resource Studies, in dienst getreden bij NCOD als jong professional. Binnen het bedrijf heb ik mij de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot ervaren HRM adviseur. 

Een dag uit het leven van...

Momenteel ben ik gedetacheerd bij een gemeente en een werkorganisatie voor twee gemeenten die ambtelijk zijn gefuseerd. Als interim HR adviseur maak ik onderdeel uit van de fusiewerkgroep P&O. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de organisatie- en beleidsontwikkeling. Verder draag ik bij de andere projectgemeente zorg voor allround HR advisering en lever ik een bijdrage aan de beleidsontwikkeling. De combinatie van deze twee dynamische opdrachten is voor mij elke dag een leuke uitdaging.

Waarom is het leuk om voor NCOD te werken?

Door middel van coaching, opleiding en intervisie stimuleert en ondersteunt NCOD mij bij het realiseren van mijn ambities. Daarnaast biedt het uitvoeren van opdrachten bij verschillende organisaties mij de kans om continu te blijven ontwikkelen. Ik ben op mijn best als ik op een creatieve manier kan bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. In een team fungeer ik vaak als verbindende samenwerkingspartner, zodat iedere medewerker vanuit zijn/haar talent kan bijdragen aan het behalen van de gewenste resultaten. Het allerleukste aan werken bij NCOD is de combinatie van het uitvoeren van opdrachten bij klanten, het werken aan persoonlijke ontwikkeling en het meedenken over kansen en mogelijkheden voor NCOD.