Sociaal Domein


Mens centraal, kwaliteit voorop

Over NCOD Sociaal Domein


Het sociaal domein is inhoudelijk enorm in ontwikkeling. De veranderingen vragen kennis, maar ook nieuwe vaardigheden van organisaties, teams en individuele medewerkers. Samenwerken, communicatie en ondernemerschap zijn essentieel. NCOD Sociaal Domein levert betrokken professionals voor de werkzaamheden in het sociaal domein op alle lagen van de organisatie: van uitvoerend consulenten, medewerkers wijkteam tot project- en programmaleiders, beleidsadviseurs en interim managers.

Collega's aan het woord


Anja Mulder en Ramon van Schaik werken als adviseur Sociaal Domein. Vanuit NCOD zijn ze op projectbasis actief bij verschillende opdrachtgevers. We spreken hen over het werk. Lees het interview >