Toezicht, Handhaving, Onderzoek en Preventie


Excellente dienstverlening

Over NCOD Toezicht, Handhaving, Onderzoek & Preventie


Handhaving vraagt hoe langer hoe meer om een integrale benadering. Wij hebben een duidelijke visie op het intergemeentelijk samenwerken, bij het vorm geven kunnen wij van grote betekenis zijn. Vandaar ons motto “Handhaven doe je samen”. Onze handhavers hebben kennis van het Sociaal Domein (Participatiewet, WMO en Jeugdwet), Burgerzaken en het Fysieke Domein (APV, Bijzonder wetgeving en Omgevingsrecht). Ideaal voor een integrale handhaving!

Collega aan het woord
 

Handhaver Britt van den Wijngaard: "Ik kijk vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden naar een veiligheidsprobleem en kan ik hierbij meerdere spelers betrekken om zo tot een oplossing te komen."

Lees hier het hele verhaal van handhaver Britt >