Toezicht, Handhaving, Onderzoek en Preventie


Excellente dienstverlening

Over de vakgroep


Handhaving vraagt hoe langer hoe meer om een integrale benadering. Wij hebben een duidelijke visie op het intergemeentelijk samenwerken, bij het vorm geven kunnen wij van grote betekenis zijn. Vandaar ons motto “Handhaven doe je samen”. Onze handhavers hebben kennis van het Sociaal Domein (Participatiewet, WMO en Jeugdwet), Burgerzaken en het Fysieke Domein (APV, Bijzonder wetgeving en Omgevingsrecht). Ideaal voor een integrale handhaving!

Vacatures


Collega aan het woord

Handhaver Romano Ghauharali: "Het geeft mij voldoening om als poortwachter de kwaliteit van de BRP te waarborgen en fraude op te sporen. Ik deel graag mijn expertise en kunde met de verschillende opdrachtgevers en mijn collega's."