Toezicht, Handhaving, Onderzoek en Preventie


Excellente dienstverlening

Over NCOD Toezicht, Handhaving, Onderzoek & Preventie


Handhaving vraagt hoe langer hoe meer om een integrale benadering. Wij hebben een duidelijke visie op het intergemeentelijk samenwerken, bij het vorm geven kunnen wij van grote betekenis zijn. Vandaar ons motto “Handhaven doe je samen”. Onze handhavers hebben kennis van het Sociaal Domein (Participatiewet, WMO en Jeugdwet), Burgerzaken en het Fysieke Domein (APV, Bijzonder wetgeving en Omgevingsrecht). Ideaal voor een integrale handhaving!

Vacatures


Collega aan het woord

Handhaver Romano Ghauharali: "De manier waarop wij met z'n allen met elkaar omgaan bij NCOD is een groot deel van mijn werkplezier: korte lijntjes en er wordt naar je mening geluisterd. "

Lees het hele verhaal van handhaver Romano >